Startlån for deg som er i etableringsfasen!

Startlån.net

Velkommen til Startlån.net

Hva er startlån?

Startlån er noe de fleste forbinder med det første boliglånet til unge i etableringsfasen selv om begrepet startlån selvfølgelig kan brukes i mange sammenhenger. Felles for de fleste som trenger et slikt startlån er at egenkapitalen er liten eller fullstendig fraværende. Mange banker har derfor markedsført lån til førstegangsetablere som startlån eller under tilsvarende begreper. Kommunalt startlån via kommunen er en annen type lån som går under betegnelsen startlån og som er en glimrende mulighet for dem som sliter med å få tradisjonelt lån i bankene i Norge.

Hensikten med dette nettstedet om startlån er å øke kunnskapen om lånemarkedet generelt men med hovedvekt på førstegangs lån, typisk startlån, til unge førstegangs etablerere. Herunder vil vi komme med forslag til hvordan du kan skaffe den egenkapitalen eller sikkerheten som banken krever for å gi startlån til deg. Vi vil også gi deg relevant informasjon om den husbankfinansierte ordningen med kommunalt startlån, noe som er gunstig for dem som er i etableringsfasen eller har problemer med å få lån i bank på tradisjonelt vis på grunn av lav inntekt eller andre sosiale forhold.

Vær alltid oppmerksom på at bankenes retningslinjer for utlån forandrer seg hele tiden, både i forhold til bankens egen økonomiske situasjon samt i forhold til retningslinjer gitt fra Finanstilsynet. Tilgangen på kapital i pengemarkedet har selvfølgelig også betydning. Dette betyr at en lånesøknad som blir avslått i dag gjerne kan bli godkjent om ett år til selv om det ikke har vært vesentlige endringer i din privatøkonomi. Dette kan imidlertid gå begge veier så det kan være fornuftig å handle dersom du endelig får innvilget et slikt gunstig lån da slike finansieringstilbud gjerne har en utløpsfrist. Her må selvsagt den enkelte vurdere sin egen situasjon og egne vurderinger av muligheter for å få lån på et senere tidspunkt.

Vi vil for ordens skyld poengtere at dette er et privat nettsted som omhandler startlån. Vi kan ikke hjelpe med søknader eller motta søknader om kommunalt startlån. For å søke om kommunalt startlån må du ta kontakt med kommunen du bor i, eller rettere sagt den kommunen boligen som skal finansieres ligger i. Dersom du skal søke startlån i vanlig bank kan du kontakte hvilken som helst vilkårlig bank men det er alltid en fordel å ha et kundeforhold der fra før uten at dette på noen som helst måte er et krav fra de fleste banker. Dette er først og fremst noe bankene gir utrykk for i håp om å etablere langvarige stabile kundeforhold men har mindre å si når du faktisk søker om lån en det banken gir utrykk for på forhånd. Det verste som kan skje er at du får avslag noe som ikke medfører særlig annet en bortkastet tid, da du naturligvis uansett ikke ville fått lånet dersom du ikke hadde oppsøkt banken i det hele tatt.

Copyrighted content. All Rights Reserved.