Startlån for deg som er i etableringsfasen!

Startlån.net

Hvordan søke om kommunalt startlån?

Hvor kan jeg søke om kommunalt startlån?

Det er mulig å søke om kommunalt startlån i de aller fleste norske kommuner. Dersom du er så heldig å få innvilget et slikt kommunalt startlån vil dette normalt følge den fastsatte renten til husbanken men kommunen har mulighet til å legge til 0,25 prosentpoeng for å dekke administrasjonskostnader som kommunen har i forbindelse med administrasjonen av startlånet.

Hvem kan søke om kommunalt startlån?

Alle kan søke om kommunalt startlån men det er langt i fra alle som vil få innvilget dette. For å få innvilget kommunalt startlån trenger du ikke å være gunstig stilt økonomisk da mye av hensikten er at ordningen skal hjelpe dem som har problemer med å få finansiering på tradisjonelt vis gjennom vanlig bank. På den andre siden må du ha en viss orden i økonomien samt kunne dokumentere at du kan betjene lånet og samtidig ha igjen midler til å opprettholde normalt livsopphold i husstanden.


Følgende grupper kan få innvilget kommunalt startlån:

 • Økonomisk vanskeligstilte husstander.
 • Barnefamilier.
 • Personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Personer med flyktningstatus samt personer med opphold på humanitært grunnlag.
 • Enslige forsørgere.
 • Det er ingen betingelse å være Norsk statsborger.


Andre vanlige forutsetninger for kommunalt startlån:Du må kunne sannsynliggjøre at du kan betjene lånet samtidig som du har igjen midler til normalt livsopphold for husstanden (betjeningsevne).

 • Boligen skal normalt ligge i den kommunen du søker startlån i.
 • Boligen skal være rimelig i forhold til prisnivået på stedet samt være egnet for husstanden som skal bo i den (for eksempel antall rom i forhold til antall medlemmer av husstanden).


Hva kan man få kommunalt startlån til?

 • Det vanligste er å søke startlån i forbindelse med finansiering av ny bolig, gjerne som topplån i forbindelse med tradisjonelt banklån.
 • Det kan også søkes om kommunalt startlån for å kunne bli boende i eksisterende bolig gjerne i forbindelse med refinansiering av gjeld med høy rente.
 • Ved behov for tilpasning og utbedring av boligen, for eksempel ved behov for livsløpsstandard eller familieforøkning, kan det gis startlån.
 • Det gis også kommunalt startlån ved bygging av helt ny bolig så lenge andre forutsetninger oppfylles.


Kommunalt startlån søker du om i din kommune, nærmere sagt den kommunen aktuell bolig ligger/ skal ligge i. Nærmere oversikt over skjemaer du bruker i søknadsprosessen finner du på skjema.org.

Copyrighted content. All Rights Reserved.